KANUNLAR ve YÖNETMELİKLER

 

YÖNETMELİKLER

 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Yönetmelikleri
Doğal Gaz Piyasası Yönetmelikleri
Petrol Piyasası Yönetmelikleri
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Yönetmelikleri
Sanayi kuruluşlarının enerji tüketiminde verimliliğinin artırılması için alacakları önlemler hakkında yönetmelik
(Yönetmelik 11 kasım 1995 tarih ve 22553 sayı)
 

KANUNLAR

 
Elektrik Piyasası Kanunu
Doğal Gaz Piyasası Kanunu
Petrol Piyasası Kanunu
LPG Piyasası Kanunu
Enerji verimliliği kanun tasarısı taslağı