İLETİŞİM
 
       
Adres :    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Terzioğlu Kampüsü
 Fen Edebiyat Fakültesi
        
 17040 ÇANAKKALE / TÜRKİYE
 
Telefon :    +90 286 2180018 / 1849
Fax :    +90 286 2180533
E-mail :   enerji@comu.edu.tr       ismailtarhan@comu.edu.tr