AMAÇ

     Çanakkale, ülkemizin en büyük rüzgar enerjisi potansiyeline sahip ilidir. Öte yandan boğazdaki iki farklı su akıntısıyla da su enerjisi için ilgi çeker. Özellikle Çan kömürü, Tuzla Jeotermal Sahası ve açık gün sayısının fazlalığı ile kömür, jeotermal ve güneş enerji kaynaklarına da sahiptir. Tarihsel boyutunda ipek yolunun Batıya açılan ikinci penceresi, Çanakkale, tekrar bu işlevini kazanmaya başlamaktadır. Boğazı birleştirecek köprü projesinin hayata geçecek olması, yeni liman ve tersanelerin açılacak olması, ulaşımın kolaylaşacak olması, Çanakkale ilini, Marmara Bölgesinin yeni sanayi merkezi haline getirmeye başlamıştır. Tüm bu sanayi odaklı gelişim için özellikle elektrik enerjisine ihtiyaç duyulacaktır. ÇOMÜ, çok yakın gelecekte çok önemli sorun haline gelecek olan bu enerji ihtiyacını temiz ve yerli enerji kaynakları kullanarak gidermeyi önermekte ve bunun için ilgili akademisyenleri/bilim adamlarını ve sanayi kuruluşlarını ortak çalışmaya davet etmektedir.

Kapsam

 
  • Rüzgar Enerjisi

  • Deniz Kaynaklı Enerji ve Hidroelektrik

  • Kömür

  • Biyokütle

  • Jeotermal Enerji

  • Güneş Enerjisi