ENSTİTÜLER - MERKEZLER - KURULUŞLAR   AJANSLAR - KOMİTELER - DERNEKLER
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) T.C. Kalkınma Bakanlığı
Tübitak MAM Enerji Enstitüsü T.C ETKB-Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
İTÜ Enerji Enstitüsü Kalkınma Ajansları, Bölgeleri ve Faaliyetleri
Enerji Enstitüsü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Dünya Enerji
JRC Enerji Enstitüsü Avrupa Enerji Arartırma İttifakı
TURKSAN Enerji Araştırmaları Enstitüsü UNIDO-ICHET
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)
Ulusal bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Elektrik Üreticileri Derneği
Elektrik Enerjisi Kalite Enstitüsü Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü Elektrik Üreticileri Derneği
Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü Fotoelektron Güneş Elektriği Akademisi
Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Enerji Dünyası
ODTÜ Güneş Enerjisi Araş. ve Uyg. Merkezi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
ODTÜ Rüzgar En. Tek. Arş. Uyg. Mer. Fizik Mühendisleri Odası
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi Enerji 2023 Derneği
EnergyGov Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB)
ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Yerli Enerji Teknolojileri Araştırma Derneği
T.C. BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER)