JEOTERMAL ENERJİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Koordinatör: Doç.Dr. Zeki KARACA

Amaç; Jeotermal enerji, yeri içinde  magma veya kayaclardaki radyoaktif etkileşme sonucu olusan sıcaklıktan elde edilen ısı enerjisidir. Jeotermal alanlar, sıcak su veya kuru buharı ayrı ayrı veya  birleşimlerini içeren kızgın kayalardan oluşan hazneler olarak tanımlanabilir. Jeotermal enerjiden kaynağın özelliğine bağlı olarak farklı alanlarda yaralanılabilmektedir.

Genel olarak bakıldığında,düşük sıcaklıklı (20-70°C) sahalar başta ısıtmacılık olmak üzere, endüstride, kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. Orta sıcaklıklı (70-150°C) ve yüksek sıcaklıklı (150°C'den yüksek) sahalar ise elektrik üretiminin yanı sıra ısıtma uygulamalarında da kullanılabilmektedir.

Araştırma grubumuz Biga yarımadasında tarih boyunca kullanılagelen jeotermal alanların yanısıra potansiyel alanların da araştırılmasına ve halen kullanımda olan alanlardaki geliştirme çalışmalarına katkı konmasını hedeflenmiştir.