GÜNEŞ ENERJİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Koordinatör: Prof. Dr. İsmet KAYA
Amaç; İlimiz güneş verilerini toplamak, fotovoltaik ve organik güneş pilleri konularında Ar-Ge faaliyetlerini başlatmak ve önayak olmak.