AKINTI REJİMİ ENERJİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Koordinatör: Prof. Dr. Osman DEMİRCAN
Amaç; Çanakkale boğazının sabit akıntı hızından yararlanmak için Ar-Ge faaliyetlerini başlatmak ve önayak olmak.